Gelişimsel Değerlendirme

  • home
  • Gelişimsel Değerlendirme

Gelişimsel Değerlendirme ve Takip

Merkezimiz, çocukların gelişimsel durumlarını belirlemek ve ilerlemelerini takip etmek için özel olarak tasarlanmış bir program sunmaktadır. Bilimsel ölçme araçları kullanılarak yapılan değerlendirmelerle çocuğun durumu belirlenmekte ve gelişimsel hedefler belirlenerek uygun eğitim kurumlarına yönlendirme yapılmaktadır. Çocuğun ilerlemesi, düzenli periyotlarla takip edilmektedir.

Gelişimsel Değerlendirme ve Takip Süreci:

Durum Belirleme: Bilimsel ölçme araçları (TEDİL-TODİL, PCA-PEAK, Moxo, Ege, GEÇDA vb.) kullanılarak çocuğun gelişimsel durumu belirlenir. Bu ölçme araçları, çocuğun bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal alanlardaki yeteneklerini ve gelişim düzeyini objektif bir şekilde değerlendirir. Bu değerlendirme sonuçlarına dayanarak, çocuğun mevcut durumu tespit edilir.

Gelişimsel Hedefler Belirleme: Değerlendirme sonuçlarına göre, uzmanlarımız çocuğun ihtiyaçlarına uygun olarak gelişimsel hedefler belirler. Bu hedefler, çocuğun güçlü yönlerini desteklemek, zayıf yönlerini geliştirmek ve potansiyelini maksimize etmek için odaklanılan alanları tanımlar. Böylece çocuğun gelişimi için özelleştirilmiş bir eğitim planı oluşturulur.

Uygun Eğitim Kurumlarına Yönlendirme: Gelişimsel değerlendirme sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda, çocuğunuzun en iyi şekilde destekleneceği uygun eğitim kurumlarına yönlendirme yapılır. Bu kurumlar, çocuğun ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş eğitim programları sunan ve uzman eğitmenlerle çalışan kurumlardır.

Gelişimin Takibi: Çocuğun gelişimi, düzenli periyotlarla takip edilir. 2-3 aylık aralıklarla yapılacak değerlendirmelerle çocuğun ilerlemesi ve hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı değerlendirilir. Bu takip süreci, çocuğun ilerlemesini izlemek ve gerektiğinde eğitim planını güncellemek için önemlidir.

about

Uygulanan Envanterler

Uzman Ekibimiz:

Merkezimizde görev yapan uzmanlarımız, gelişimsel değerlendirme ve takip konusunda deneyimli ve alanında uzman eğitimcilerdir. Çocukların bireysel ihtiyaçlarına yönelik olarak çalışarak, çocukları ve aileleri desteklemek için en etkili yöntemleri kullanmaktadırlar. Ekip üyelerimiz, çocukların güvenliği ve refahını ön planda tutarak, olumlu bir öğrenme ortamı sağlamaktadırlar.

OBECA Psikoloji olarak, çocukların gelişimsel değerlendirmesi ve takibi konusunda sizlere yardımcı olmayı hedeflemekteyiz. Sizin ve çocuğunuzun ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş bir çalışma planı sunmayı taahhüt ediyoruz. Bizimle iletişime geçmek veya randevu almak için lütfen İletişim bilgilerimizi kullanın.

Ücretsiz Demo Seansı randevunuzu oluşturmak için bize ulaşın....

Ücretisiz Demo Seansı Başvurusu